Facebook nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve az orazona.hu webáruház üzemeltetője és munkatársai, valamint – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilayen vásárlási kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki lájkolja facebook oldalunkat és kommenteli nyereményjáték hírdetésünket addig, amíg a facebook.com/orazona.hu oldalt kedvelők száma eléri a 4.000 főt. A nyereményjátékban poszthoz hozzászólásként megjelöl egy a www.orazona.hu webáruház által forgalmazott karórát. A nyereményjátékban az összes játékos, aki a játék kiírásának megfelelően hozzászólt, részt vesz a sorsoláson, melynek nyereménye:

  • 1 darab, a nyertes által a www.orazona.hu webáruházban választott, bármelyik készleten lévő karóra.

A nyereményjáték befejezését követően (4.000 fő lájkoló elérését követően, 2 munkanapon belül) sorsolás a www.socialwinner.besocial.hu vagy a www.fanpagekarma.com oldal segítségével. A nyertesek kiértesítése a következő munkanapon történik.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük. A nyereményt ingyenesen szállítjuk az MPL futárszolgálattal. Az orazona.hu webáruház nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az orazona.hu fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy az orazona.hu Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai

Az orazona.hu kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az orazona.hu honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

Az orazona.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az orazona.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az orazona.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során az orazona.hu nem jut személyes adatokhoz a játék során. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@orazona.hu.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

2020.02.29.