Vásárlástól való elállás

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 30 naptári napon belül (beleértve a 30. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vásárlónak az elállási nyilatkozatát, telefonon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

Termék visszaküldése

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes csomagot nem áll módunkban átvenni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Az elállási jog gyakorlása az Elállási nyilatkozat kíséretében futárszolgálat igénybevételével, visszajuttatással lehetséges.

Visszaküldési cím

Venczel Mihály, 4400 Nyíregyháza, Kalevala stny 24 2/12.

További hasznos tudnivalók

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, Venczel Mihály e.v. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Venczel Mihály e.v. részére visszaküldje a terméket.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  1. olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
  2. valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.